BREWE Leasing zakończyło pierwszą publiczną emisję obligacji

3.01.2018 | Aktualności

Z końcem ubiegłego roku zakończyła się pierwsza publiczna oferta obligacji serii Profit B spółki BREWE Leasing. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na  bieżącą działalność, w tym zwiększenie ilości i wartości udzielanych leasingów   i finansowania zakupu środków trwałych  i wyposażenia. 

Wykup obligacji ustalony został na  kwiecień 2019 r., z zastrzeżeniem postanowień dotyczących możliwości wcześniejszego wykupu oraz przesunięcia terminu wykupu. – Po siedmiu z sukcesem przeprowadzonych emisjach prywatnych zdecydowaliśmy się wystąpić z emisją publiczną. To ważny moment w historii naszej spółki. Zainwestowaliśmy czas i środki w zaprezentowanie się szeroko rynkowi kapitałowemu. Zdajemy sobie sprawę z jego wymagań. W wyniku emisji obligacji poza środkami, które pomogą zrealizować nam zamierzenia biznesowe otrzymaliśmy informację zwrotną, którą wykorzystamy przy pracy nad wzmacnianiem naszej transparentności i wartości inwestycyjnej – podsumował Arkadiusz Mikłasz, założyciel  i dyrektor generalny BREWE Leasing S.A.  – Korzystamy ze znakomitej koniunktury na rynku leasingu, który nieprzerwanie rośnie – od 23 mld zł w roku 2009 do 58 mld w roku 2016  – sukces więc jest gwarantowany – dodaje Mikłasz.

Oferta BREWE leasing skierowana jest głównie do MŚP i obejmuje leasing operacyjny. Spółka jest otwarta także na możliwość finansowania w formie leasingu operacyjnego – zwrotnego. Wprowadzone zostały programy specjalistyczne.  BREWE leasing, znalazło dla siebie miejsce na rynku zdominowanym przez podmioty    z kapitałem bankowym. Jak to się udało?

W mojej ocenie w dużych podmiotach o „nieograniczonym” kapitale strategia rozwoju określa konieczność realizacji dużej liczby transakcji przy niskiej marży.       W końcu aby ten biznes się „spinał” potrzeba uruchomienia setek – tysięcy umów. Co za tym idzie pracownicy tych podmiotów, współpracujący z nimi konsultanci nie mają zbytnio czasu na zagłębianie się w biznes potencjalnych klientów. Gonią za wynikiem. Procedury firm leasingowych z kapitałem bankowym są, jak to nazywamy „zero – jedynkowe”. Analiza ta w dużych firmach leasingowych zbliżona jest do analizy kredytowej, zazwyczaj klient z tzw. niskim scoringiem nie ma na co liczyć  – mówi prezes Brewe Leasing.

Spółka BREWE Leasing sp. z o.o. w roku 2017 r. zwiększyła swoją rentowność.  Wyraźna poprawa wyników w ostatnim roku spowodowana była głównie dynamicznym rozwojem spółki w tym pozyskaniem nowych klientów i zwiększeniem ilości zawartych umów leasingowych.   Do poprawy rentowności przyczyniło się, szkolenie pracowników odpowiedzialnych za kontakty z klientem, przegląd i poprawa portfela umów leasingowych, zakończenie współpracy z klientami o niskiej płynności finansowej oraz poczynione inwestycje w systemy informatyczne, zwiększające skuteczność zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa Spółka oczekuje, że wysokie tempo rozwoju i dalsza poprawa rentowności oraz wyników finansowych zostaną utrzymane również  przez  kolejne lata.