Płynność w cenie – faktoring odwrotny

Płynność w cenie – faktoring odwrotny

Celem faktoringu odwrotnego jest wspomaganie płynności finansowej firmy. Faktoringiem odwrotnym nazywamy sytuację, w której Faktor spłaca zobowiązania firmy (Faktora) powstałe w wyniku dokonywanych zakupów. Przedsiębiorca może uregulować swoje zobowiązanie w...
Obligacje skarbowe versus KWIT Dochodowy

Obligacje skarbowe versus KWIT Dochodowy

czyli Krótka rozprawka nt. tego czy obligacje skarbowe ochronią konsumentów przed inflacją Stosunkowo najlepszym produktem dostępnym na rynku jest nowość: dwuletnie oszczędnościowe obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej. Obligacje te są oprocentowane na...