Informacja o zmianach w składzie Zarządu

7.08.2018 | Aktualności

Informujemy, że w dniu 06 sierpnia br., nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę                    i powierzyło tę funkcję Panu Arkadiuszowi Mikłasz.