Komentarz BREWE Leasing do wyników za III Q 2019 ZPL

10.12.2019 | Aktualności

Postanowiliśmy ustosunkować się do  treści zawartych w materiale Sylwii Wedziuk z Pulsu Biznesu  „Leasing mocno wyhamował”.

Według nas warto czytelnikom zwrócić uwagę również na inne informacje  płynące z wyników opublikowanych przez ZPL.

Co sądzi na ten temat Rafał Macoch, Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży w  BREWE Leasing?

Na dynamikę rynku leasingu wpływ ma wiele czynników. Począwszy od tempa rozwijającej się gospodarki, kwestii politycznych, a także momentu roku w którym oceniamy ten rynek. Jak to wygląda w Europie? Sektor leasingu w takich krajach jak Niemcy, Hiszpania, Francja, czy nawet Węgry i Bułgaria wykazuje dwucyfrowy wzrost. Rynek leasingu globalnie ma się dobrze. Nie widać spowolnienia. Więc tendencja spowolnienia rynku leasingu w stosunku do poprzedniego roku to zjawisko lokalne, dotyczy Polski i ma lokalne przyczyny. To spowolnienie dotyczy przede wszystkim samochodów – gdzie zanotowano spadek aż o 10,6%. A że rynek samochodowy to aż 43,1 % całości leasingu, odbija się to na wyniku całej branży. Sam rynek samochodowy spowodował spadek wartości leasingów r/r o niemal 5%. Czyli w pozostałych segmentach było już znacznie lepiej. Ten spadek wartości leasingowanych samochodów spowodowany był zmianą przepisów podatkowych w zakresie rozliczania kosztów leasingu. Czyli w roku 2018 mieliśmy nieco sztuczny wzrost leasingów samochodów spowodowany końcówką leasingowania samochodu na „starych zasadach” a w 2019 nieco sztuczny spadek spowodowany rozliczaniem na „nowych zasadach”. Spodziewamy się, że od przyszłego roku, może nawet już w końcówce 2019, sytuacja się unormuje, a przede wszystkim będą się rozwijać inne niż samochodowe rodzaje leasingu.

Przede wszystkim jednak chcemy zwrócić uwagę, iż przypadku usług świadczonych przez spółkę BREWE leasing niekorzystne tendencje rynkowe mogą się nawet w sposób pozytywny przekładać na naszą, wewnętrzną dynamikę sprzedaży. Dlaczego tak się dzieje? Otóż drugą przyczyną słabszych wyników branży w Polsce, prócz spadku na rynku samochodowym, jest bardziej restrykcyjna polityka banków w zakresie udzielania leasingów. Do tego dochodzi analogiczna polityka w zakresie udzielania kredytów bankowych. A w momencie spadku przyznawalności finansowania na rynku korporacyjnym, klienci szukają rozwiązań pozabankowych i trafiają do BREWE leasing. Czyli wśród naszych klientów znajdą się tacy, którzy z różnych względów nie uzyskają finansowania w firmach z kapitałem bankowym (krótki staż, powiązania kapitałowo-osobowe, trudniejszy przedmiot leasingu, restrykcyjne podejście banku do określonych branż itp.).