Jubileusz 25- lecia KWIT-u, czyli Komercyjnego Weksla Inwestycyjno-Terminowego w Polsce

14.11.2019 | Aktualności

Niewiele osób pewnie wie, że korzenie KWIT-u Dochodowego emitowanego od lipca 2019 roku przez BREWE Leasing sięgają w Polsce 1994 roku.  Jednak Commercial Papers, najwcześniej, bo w XIX wieku, pojawiły się na rynku amerykańskim.

W Polsce KWIT-y, czyli Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe mają już 25 lat.

Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT-y) to papiery wartościowe będące odpowiednikiem emitowanych na rynkach zagranicznych bonów komercyjnych (Commercial Paper). Są oparte na prawie wekslowym. Ich wystawcą jest firma o mocnej pozycji i nienagannej reputacji na rynku kapitałowym.

W Polsce pierwszą emisję zorganizował warszawski oddział ING BANKU, ogłaszając w sierpniu 1994 roku rozpoczęcie pierwszego z trzech programów emisji KWIT-ów wartych w sumie 60 mln dolarów. „Już podczas pierwszego dnia emisji ING Bank sprzedał 100% emisji pierwszego emitenta – PepsiCo.” (I. Zabielska, 1996)

Stopa zwrotu z KWIT-u w latach 1995-96 przewyższała stopę zwrotu z bonów skarbowych.” (W. Dębski, 2003 s. 44)

Poza debiutantem jakim było PepsiCo, w 1994 roku na rynku znalazły się KWIT-y Lever Polska raz FIAT AUTO POLAND SA.

Kolejnym Emitentem w 1995 roku było Elbrewery Company Limited. Media pisały wówczas: „KWIT na jasne pełne. Elbrewery Company Sp. z o.o. będzie kolejną polską firmą, która wyemituje Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT-y). Program emisji rozłożony jest na dwa lata i ma wartość 90 mln zł. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczone będą na rozwój firmy.” (GAZETA WYBORCZA)

W 1996 roku. H. Cegielski SA.  zdecydował się wyemitować KWIT-y, by zdobyć pieniądze na zakup materiałów produkcyjnych. Cegielski wybrał wówczas Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe, ponieważ były one tańsze od kredytu.

Nobilitujące jest to, że BREWE Leasing wpisuje się w tę ćwierćwieczną tradycję.