Zainwestuj w faktoring

29.01.2020 | Aktualności

Grupa BREWE, to spółka BREWE Leasing oraz formująca swoje formalne struktury BREWE Faktoring. Zainteresowanie nasze kondycją rynku usług finansowych, które oferujemy jest nakierowane też na to, aby na bieżąco przekazywać aktualne informacje na temat tego rynku naszym Inwestorom oraz podejmować kolejne decyzje biznesowe. Poniżej analiza wyników za 2019 rok zmierzonych przez Polski Związek Faktorów.

Polski rynek faktoringowy zakończył 2019 r. z 16 proc. wzrostem obrotów. Co prawda dynamika rozwoju sektora pod koniec roku wyhamowała, ale mimo to faktoring zachował dwucyfrowe tempo wzrostu, dowodząc silnej odporności na negatywne zjawiska rynkowe. Polski Związek Faktoringu podał, że zrzeszone podmioty pozyskały nowych klientów, a ich łączna liczba w 2019 r. przekroczyła 18 tys. 

Firmy należące do PZF sfinansowały w 2019 r. działalność krajowych przedsiębiorstw na łączną kwotę 281,7 mld zł. Dzięki temu rynek zanotował wzrost o 16,4 proc.

Żródło: Polski Związek Faktorów

Największy wpływ na osłabienie w branży miały zmieniające się warunki prawne oraz pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna. Pojawia się pytanie, co z zakazem cesji? Czy ów zakaz wpisany do umów między kontrahentami, krępuje swobodę gospodarczą, czy przyczynia się do zatorów płatniczych? Co powinno zmienić się w prawie, aby skorzystali na tym przedsiębiorcy?

Kampania „Wolne Faktury” przypomina, że korzenie tego zapisu sięgają czasów międzywojennych (Szwajcaria, Niemcy).  Wówczas uważano, że wierzytelności nie są przeznaczone do obrotu, dlatego też zakaz cesji wydawał się naturalny. W obecnej jednak chwili, gdy na rynku obecne są wierzytelności pieniężne, obrót nimi, zwłaszcza jeżeli są już wymagalne, nie powinien podlegać tak daleko idącym ograniczeniom umownym, a naruszenie umownego zakazu cesji nie powinno przekreślać ważności przelewu, lecz jedynie rodzić odpowiedzialność ex contractu zbywcy wobec dłużnika. Czy chwila, w której dłużnik, zbywca i nabywca zostaną zrównani w prawie już nadchodzi?

Obligacje skarbowe versus KWIT Dochodowy

czyli Krótka rozprawka nt. tego czy obligacje skarbowe ochronią konsumentów przed inflacją Stosunkowo najlepszym produktem dostępnym na rynku jest nowość: dwuletnie oszczędnościowe obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej. Obligacje te są oprocentowane na...

czytaj dalej

Aktualności Maj 2022

Tylko do 31 maja 2022 rokumożna zainwestować w KWIT Dochodowy Serii C22! www.kwitdochodowy.com Spóźnialskich zapraszamy dopiero w czerwcu!6 czerwca rusza emisja Serii F! Już dziś zapowiadamy, że będzie to seria z NIESPODZIANKĄ ! Leasing od BREWE Leasing? Prowadzisz...

czytaj dalej

Wojna na Ukrainie – zagrożenie czy okazja?

Tytuł może wydawać się niestosowny, bo jak można traktować tak tragiczne wydarzenie, jak wojna jako okazję. Ale taka już niewdzięczna rola analityka, iż odkładając na bok aspekty moralne, musi skupić się na ekonomii i rynku inwestycyjnym. Traktowanie wojny jako okazji...

czytaj dalej