Pierwsze podsumowanie wyników finansowych BREWE Leasing za 2020 rok.

14.05.2021 | Aktualności

Pomimo trudnej sytuacji rynkowej związanej z epidemią COVID-19 Spółka utrzymuje tendencje wzrostową zarówno w zakresie osiąganych przychodów, jak i zysku.

I właśnie łączne przychody Spółki wzrosły w roku 2020 do blisko 5 mln zł. Tym samym utrzymane zostało, obserwowane już w poprzednich latach, ich wysokie tempo wzrostu. Ta ponad 20% dynamika jest nieco tylko niższa niż w latach poprzednich. Dla porównania – w roku 2019 przychody wzrosły o blisko 27%, a rok wcześniej o blisko 45%. Jednak trzeba pamiętać, iż dla wszystkich przedsiębiorców był to rok trudny, z racji epidemii koronawirusa.

Na poziomie zysku EBITDA uzyskano przy tym dodatni wynik finansowy i przekroczył on 600 tys. złotych. Po zmianach księgowych w roku 2019, o których w swoim czasie informowaliśmy, uzyskiwane łączne przychody Spółki są obecnie księgowane w różnych pozycjach, w tym część jako „przychody finansowe”, które to przychody wyniosły 726 tys. złotych.

Istotnym kosztem są koszty finansowe, związane z finansowaniem się spółki. Zatrzymały się one na wysokości 1240 tys. złotych i spowodowały, iż wynik na poziomie zysku netto jest ujemy i wynosi 350 tys. złotych, choć i tu zanotowano znaczną poprawę o blisko 600 tys. złotych w stosunku do roku 2019.

Również kapitał własny pozostaje na bezpiecznym poziomie – około 1,7 mln złotych.

To dowodzi, iż udało się trudny czas epidemii koronawirusowej przetrwać w zadowalającej kondycji.

Prace przy zamykaniu sprawozdania finansowego nadal trwają.

Obligacje skarbowe versus KWIT Dochodowy

czyli Krótka rozprawka nt. tego czy obligacje skarbowe ochronią konsumentów przed inflacją Stosunkowo najlepszym produktem dostępnym na rynku jest nowość: dwuletnie oszczędnościowe obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej. Obligacje te są oprocentowane na...

czytaj dalej

Aktualności Maj 2022

Tylko do 31 maja 2022 rokumożna zainwestować w KWIT Dochodowy Serii C22! www.kwitdochodowy.com Spóźnialskich zapraszamy dopiero w czerwcu!6 czerwca rusza emisja Serii F! Już dziś zapowiadamy, że będzie to seria z NIESPODZIANKĄ ! Leasing od BREWE Leasing? Prowadzisz...

czytaj dalej

Wojna na Ukrainie – zagrożenie czy okazja?

Tytuł może wydawać się niestosowny, bo jak można traktować tak tragiczne wydarzenie, jak wojna jako okazję. Ale taka już niewdzięczna rola analityka, iż odkładając na bok aspekty moralne, musi skupić się na ekonomii i rynku inwestycyjnym. Traktowanie wojny jako okazji...

czytaj dalej