BREWE Leasing w Federacji Firm Produktowych skupionej wokół fintechowego banku

17.04.2019 | Aktualności

BREWE Leasing obserwuje tendencje pokazujące, że inwestorzy coraz chętniej inwestują w  firmy, które działają na styku obrotu pieniądzem
i oprogramowania. Nasze zainteresowanie tematem zbiegło się z zaproszeniem naszej spółki do budowania Federacji Firm Produktowych wokół powstającego banku w oparciu o technologie Blockchain. Jesteśmy po pierwszych spotkaniach roboczych. Projekt wygląda bardzo obiecująco.
Poniżej kilka cytatów potwierdzających fakt, że „pieniądz i obrót nim czeka świetlana przyszłość.”  Symbioza i wielopłaszczyznowa współpraca
tradycyjnych instytucji finansowych i fintech-ów staje się faktem.

„Polska jest jednym ze światowych liderów i swoistym poligonem doświadczalnym pod względem rozwoju i wykorzystania nowych technologii w bankowości. Od rynków Europy Zachodniej odróżnia nas to, żefintech-ami w Polsce są głównie banki. Nie znaczy to oczywiście, że mogą one spać spokojnie. Na krajowym rynku istnieje kilkanie-bankowych fintech-ów, które działają głównie w obszarach płatności, pożyczek bezpośrednich, wymiany walut, faktoringu i porównywania ofert.                 
W wielu przypadkach zagospodarowują więc nisze i dynamicznie w nich rosną. Rozwój technologii powoduje, że konkurencję stanowią też fintech-y działające w innych krajach, w tym też globalni giganci, którzy przejmują coraz większy udział w bankowości. O ile więc można z całą pewnością stwierdzić, że konsumenci zawsze będą potrzebowali usług finansowych, o tyle nie jest pewne, że będą one świadczone przez tradycyjne banki”.
Łukasz Bystrzyński,
partner, lider zespołu usług doradczych dla sektora
finansowego, PwC