Wyniki finansowe 2018

10.04.2019 | Aktualności

Przychody uzyskane w roku 2018 wyniosły 2.507 tyś zł, co oznacza wzrost o 31% wobec poziomu z roku 2017. Spółka zanotowała dodatni wynik finansowy netto w wysokości 570 tyś zł, co w porównaniu do zysku w roku ubiegłym oznacza wzrost o 5%.Rok 2018 był okresem pracy nad nowymi produktami oraz nowymi kierunkami rozwoju – przykładem tego jest wdrożenie usługi faktoringowej oraz przygotowanie zasad finansowania podmiotów z branży instalacji fotowoltaicznych. Efektem opisanych działań jest zawarcie już w marcu 2019 pierwszej umowy faktoringowej na obsługę podmiotu z branży energetycznej”.

Zestawienie wybranych danych finansowych BREWE Leasing Sp. z o.o. w latach 2016-2018

 Lata

2016

2017

2018

przychody (w tys. zł)

1 437,3

1 914,4

2 506,5

zysk(strata) na działalności operacyjnej EBIT (w tys. zł)

306,7

453,7

605,4

EBITDA (w tys. zł)

816,8

855,2

870,9

zysk (strata) netto (w tys. zł)

204,1

542,7

570,2

kapitał własny (w tys. zł)

1 349,4

2 407,1

2 977,3

ROE

15,10%

22,50%

19,15%

ROA

5,40%

11,10%

4,59%

Zadłużenie netto do EBITDA

3,0

2,9

7,34

Marża operacyjna

8,50%

26,90%

15,84%

Marża zysku netto-rentowność netto sprzedaży

14,20%

28,30%

22,75%