Nowy kontakt z Działem Rynku Inwestycyjnego

8.04.2019 | Aktualności

BREWE Leasing regularnie zapewnia zysk inwestorom zainteresowanym inwestowaniem w papiery dłużne. Począwszy  od 2015 roku Spółka wyemitowała 20 emisji obligacji. Do chwili obecnej wykupiła 10 serii papierów wartościowych o całkowitej wartości  ok. 3 600 tys. zł.

Polecamy Uwadze!

Od kilku miesięcy Działem Rynku Inwestycyjnego w BREWE Leasing zarządza  Agnieszka Wójtowicz. Ona też odpowie na wszystkie pytania dotyczące trwających obecnie oraz planowanych emisji  obligacji.

Zapraszamy do kontaktu  mailowego z Agnieszką Wójtowicz!  a.wojtowicz@breweleasing.pl  lub jak dawniej na office@breweleasing.pl